torsdag 7 april 2011

Försvarsstrukturutredningen

Ja, då har utredaren kommit med sitt betänkande. Det ser ut att det blir som vanligt när försvaret utreds. Minskade resurser-nedläggning av förband och en centralisering av verksamheterna till mälardalen. Det är intressant att se detta fenomen upprepas gång efter annan. Frågan är för vem egentligen det kommer att spara pengar? Inte blir det för skattebetalarna i alla fall då det vid tidigare förbandsnedläggningar och förbandsflyttar ett par år senare kunnat konstateras att det hela blev dyrare. Ofta på grund av att ny verksamhet uppstått på platsen igen. ett typexempel är då F16 i Uppsala lades ner och istället bildades LSS. Det är ju mer verksamhet på Ärna idag än vad det var på F16 tid. Och centraliserat. Tyvärr så kommer det väl att bli så denna gång med. FMV ska få en förstärkt roll inom stöd o logistik. Det känns skönt att höra detta, särskilt med tanke på all den kraft och energi som lagts ner på att få flygverksamheten att få en ny kostym inom FM Flygoperatör. Detta arbete är fortfarande inte avslutat innan man pånytt ska omorganiseras. Kompetens och pengar används på ett rent av omdömeslöst sätt. Ofta känns det också med enbart ett syfte: Att få mer verksamhet att bli samlad till mälardalen. Det är med tydlighet man ser att det är det enda område som man vill ska utvecklas i Sverige. Synd att de som kommer med dessa förslag knappt har varit utanför det område som lokaltrafiken i Stockholm går.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar